Lịch phòng
Niên học:     Học kì:     Dãy nhà:     Phòng học:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNG
                PHÒNG ĐÀO TẠO
LỊCH PHÒNG


Lưu ý: Thời gian học: Sáng: 07h30-11h30 - Chiều: 12h45-16h45
Môn Giáo dục thể chất: Sáng: 07h30-10h45 - Chiều: 13h30-16h45