Thời khoá biểu tuần của lớp
Niên học:     Học kì:   Tuần:     Khoa:     Khoá:     Lớp học:
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN CỦA LỚP


Lưu ý: Thời gian học: Sáng: 07h30-11h30 - Chiều: 12h45-16h45
Môn Giáo dục thể chất: Sáng: 07h30-10h45 - Chiều: 13h30-16h45